Dialekty języka niemieckiego

tłumacz przysięgły niemiecki poznań

Zadaniem tłumacza przysięgłego jest przekładanie tekstów z języka niemieckiego na polski. Działalność translatorska wymaga posiadania znacznej wiedzy na temat danego języka – dotyczy to nie tylko znajomości słów, lecz i umiejętnego posługiwania się gramatyką. Znaczenie słów można oddawać w rozmaity sposób. Jedno niemieckie wyrażenie może zostać przełożone na język polski za pomocą kilku innych słów. Podobnie zresztą dzieje się w przypadku tłumaczenia w drugą stronę: z polskiego języka na niemiecki. Jeśli chodzi o usługi osób takich jak tłumacz przysięgły niemiecki Poznań oferuje wiele możliwości. Trzeba jednak pamiętać, że oprócz standardowego języka niemieckiego opartego w zasadzie o wymowę z regionu Saksonii i Turyngii, istnieje w nim kilka podstawowych dialektów znacznie różniących się miedzy sobą, przy czym niektóre z nich posiadają nawet własną pisownię.

Niektórzy językoznawcy twierdzą nawet, iż tak naprawdę nie istnieje jeden „język niemiecki”, lecz kilka języków zachodnio-germańskich, które z przyczyn bardziej politycznych niż lingwistycznych zostały uznane za jeden język. Wymieńmy główne niemieckojęzyczne dialekty. Alemański – posługują się nim mieszkańcy Szwajcarii („schwyztutsch”), Liechtensteinu, Alzacji, Szwabii, południowej Badenii i Wirtembergii oraz Vorarlbergu (Przedarulania – najbardziej wysunięty na wschód land Austrii). Dialekt bawarski („boarisch”) jest rozpowszechniony w Bawarii, Górnym Palatynacie, Austrii (oprócz Vorarlbergu) a także wśród niemieckiej mniejsześci na Węgrzech. Frankijski dialekt stanowi język macierzysty dla mieszkańców Frankonii, Hesji, Palatynatu, okolic Kolonii i Luksemburga (język lukbemburski – „letzeburgesch”).

Wschodnio-środkowo-górno-niemieckim dialektem mówi się w Górnej Saksonii, Turyngii, Anhalcie, południowej Brandenburgii, mówią też nim Niemcy mieszkający w Polsce na Śląsku Opolskim i na Siedmiogrodzie w Rumunii. I wreszcie dialekt dolnoniemiecki („Plattdeutsch”) występujący na obszarach Dolnej Saksonii, Meklemburgii-Pomorza Przedniego, północnej Brandenburgii. Z tej odmiany wywodzi się też język niderlandzki, którym mówią mieszkańcy Holandii i Flamandowie w Belgii oraz fryzyjski. Oprócz tych dialektów powstały również nowe dialekty niemieckie na emigracji, na przykład w Pensylwanii (USA) – dialekt Pensylwański.

© 2013, apgreff. wszelkie prawa zastrzeżone publikacja z www.foxbook.pl