Doradztwo w zakresie ubezpieczeń

doradztwo finansowe w poznaniu

Rozmaite rodzaje ubezpieczeń jakie są oferowane na rynku stanowią atrakcyjną ofertę. Niemniej jednak istnieje ciągła, stała konieczność dokonania wyboru. Wybór ten powinien polegać na starannej selekcji ofert tak, aby można było dokonać wyboru najlepszej z ofert. Nie chcemy przecież później płacić z własnej kieszeni za coś, czego ubezpieczenie nie pokrywa.

Optymalny wybór może zostać z powodzeniem zapewniony jeśli wybierzemy odpowiednie doradztwo finansowe w Poznaniu, lub innych miastach Wielkopolski. Mamy dzięki temu zapewniony konkretny wybór: między rozmaitymi ofertami finansowymi, oraz bankowymi i innymi produktami. Aby skutecznie zaprezentować jakąś ofertę finansową, to podczas całej dotychczasowej rozmowy należy uważnie wysłuchać odpowiedzi rozmówcy i wiele się o nim dowiedzieć.

Upewnić się trzeba, że rozmowa jest na właściwej drodze. Prezentacja konkretnej oferty finansowej powinna się rozpocząć od ogólnych spraw i stopniowo przechodzić do kwestii szczegółowych. Wyjaśnić należy najpierw klientowi, iż polisa, która jest mu oferowana ma rozwiązać jego problem. Następnie należy stopniowo, sukcesywnie docierać do kwestii szczegółowych. Najpierw trzeba wyjaśnić klientowi, iż polisa która jest mu oferowana powstała, aby rozwiązać jego problemy. Należy wpierw rozpocząć od rzeczy prostych i łatwych do zaakceptowania, a następnie przechodzić do zagadnień bardziej złożonych, które klient powinien przemyśleć, zanim zechce kupić polisę.

Należy prezentację przeprowadzać metodycznie w trzech etapach: opisać cechy polisy, ich zastosowanie i przedstawić jakie z tego płyną korzyści dla klienta. Można to ująć w formułę taką, że ubezpieczenie, które proponujemy, może zostać uzupełnione o dodatkową opcję (cechę). Trzeba dodać, że jeśli w razie nieszczęścia trzeba by było poddać się operacji, firma wypłaci świadczenie w określonej wysokości. Posiadając taki produkt finansowy – polisę, można by było się przestać martwić o brak pieniędzy podczas pobytu w szpitalu. Polisa taka sprawi, że również rodzina osoby chorej będzie miała środki do życia.

Prezentacja jest przeznaczona dla klienta. Dlatego należy dopasować styl mówienia do osobowości klienta. Trzeba również szczególna uwagę zwracać na zrozumienie tego co się mówi. Po każdym etapie, oraz przedstawieniu cechy, oraz wypływających z nich korzyści należy zapytać klienta, czy odpowiada mu to, co o tym myśli, jakie są jego odczucia związane z tym co zostało powiedziane.

© 2013, apgreff. wszelkie prawa zastrzeżone publikacja z www.foxbook.pl