Szybkie liczenie

liczarka

Liczenie banknotów zawsze nastręczało wielkich trudności. Jeśli ilość banknotów przekraczała na przykład dwieście sztuk, to wówczas należało się szczególnie mocno pilnować, żeby nie popełnić żadnego błędu. Pierwsze liczarki pojawiły się w latach 20. XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Następnie w latach sześćdziesiątych XX wieku w Japonii pojawiła się specjalna maszyna, której zadaniem było liczenie banknotów.

Liczarka szybko rozpowszechniła się w wielu instytucjach których praca polega na liczeniu pieniędzy. Liczarek do banknotów używa się w bankach, kiedy istnieje konieczność policzenia przyjmowanych pieniędzy. Liczarka ma specjalne urządzenie które umożliwia oddzielenie jednego banknotu od drugiego. Dzięki temu proces liczenia banknotów przebiega w zasadzie błyskawicznie. Po wprowadzeniu danych dotyczących kwoty i nominałów banknotu, łatwo można ustalić jaką kwotą dysponujemy. Zastosowanie liczarek do banknotów nie eliminuje jednakże w całości groźby pomyłki.

Należy zawsze wkładać do liczarki banknoty o tym samym nominale. Jednakże obecnie wiele liczarek potrafi odróżniać jedne banknoty od drugich, oprócz tego mogą one również stwierdzać autentyczność banknotów. W liczarki są wyposażone bankomaty, które mogą dzięki temu dokładnie wypłacić żądaną kwotę, a także wpłatomaty – czyli urządzenia, które działają w sposób dokładnie odwrotny wobec bankomatów. Dzięki takim liczarkom, można dokładnie i precyzyjnie wpłacić konkretną kwotę pieniędzy. Liczarki mogą liczyć nie tylko banknoty, lecz również i czeki, oraz inne dokumenty, które spełniają konkretne wymagania. Niektóre liczarki liczą banknoty według gramatury papieru, czyli po prostu wagi danego banknotu.

Podobnie liczarki te zliczają także i bilon, to znaczy monety. Liczarki do banknotów są wyposażone w specjalną tablicę na której wyświetlana jest ilość banknotów, oraz ich nominał. Po dokładnym przeliczeniu banknotów, można się w ten sposób zorientować jaka dokładnie kwota jest wpłacana do banku, lub innej instytucji finansowej. Dopiero wtedy można ewentualnie jeszcze raz przeliczyć całą kwotę „ręcznie” – dla pewności. Cała kwota jest wpisywana wówczas do systemu i dzięki temu suma pieniędzy jest księgowana na koncie. Można zatem stwierdzić że liczarki przyspieszyły znacznie proces obsługi klientów w bankach i przyspieszyły procesy obsługi.

© 2013, apgreff. wszelkie prawa zastrzeżone publikacja z www.foxbook.pl