Dialekty języka niemieckiego

Zadaniem tłumacza przysięgłego jest przekładanie tekstów z języka niemieckiego na polski. Działalność translatorska wymaga posiadania znacznej wiedzy na temat danego języka – dotyczy to nie tylko znajomości słów, lecz i umiejętnego posługiwania się gramatyką. Znaczenie słów można oddawać w rozmaity sposób.