Pytania klientów biur rachunkowych

biuro rachunkoweBiura rachunkowe, jak każde inne instytucje prowadząc statystyki spraw i pytań o które są proszeni do rozwiązania, wskazać mogą takie, które powtarzają się najczęściej. Do takich z pewnością należą sprawy odnoszące się do działalności gospodarczych. Takim szablonowym przypadkiem może być zapytanie pochodzące ze strony kancelaria-expert.pl – z jakim dniem czy też w jakim terminie najlepiej rozpocząć działalność gospodarczą w związku z tym, że minimalna przerwa w ubezpieczeniu wynosi 30 dni?. Na podstawie artykułu o systemie ubezpieczeń społecznych, podstawę składek przeznaczonych na ubezpieczenia emerytalne ubezpieczonych prowadzących działalność gospodarczą (pozarolniczą) w okresie pierwszych dwóch lat od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.
Natomiast zgodnie z podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie, nie może przekraczać miesięcznie 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Wymienioną kwotę ustala się co miesiąc  poczynając od trzeciego miesiąca kwartału kalendarzowego na okres 3 miesięcy na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, ogłaszanego dla celów emerytalnych. W tym przypadku najwyższa kwota ubezpieczenia, jaką można zadeklarować z tytułu własnej działalności gospodarczej na dzień dzisiejszy wynosi nieco ponad 9 tyś złotych. Kwota na pewno ulegnie zmianie ze względu na zmianę przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego w grudniu 2012r przez GUS. Na powyższym przykładzie, można zaobserwować, że warto odnaleźć przyjazne biuro rachunkowe, które rozwiąże każde sprawy związane z dowolną dziedziną rachunkowości.

© 2013 – 2014, darteye. wszelkie prawa zastrzeżone publikacja z www.foxbook.pl