Transport vs. służby utrzymania dróg

Atak zimy w ostatnich dniach uzmysłowił mi po raz kolejny, jak daleko nam ciągle do światowych standardów utrzymania dróg.  Opady śniegu nie były przecież zbyt wielkie, trudno nazwać je nawet dużymi. A jednak. A jednak służby drogowe nie były w stanie w rozsądnym czasie utrzymać, nawet dróg krajowych, w odpowiednim CZYTAJ DALEJ…

Nowoczesne mosty

Mosty stanowią niezbędny element infrastruktury drogowej, komunikacyjnej i transportowej. Mosty przerzucane nad rzekami sprawiły, że zostały rozwiązane rozmaite komplikacje komunikacyjne i transportowe. Jednakże rozwój rozmaitych technik komunikacyjnych wymusiła także unowocześnienia w dziedzinie budowy mostów.