Amerykański system podatkowy

podatki w USAAmerykański system podatkowy znacznie różni się od systemy stosowanego w Polsce. Obowiązują tam dwa systemy podatkowe: federalny oraz stanowy. Podatek federalny stanowi od 10% do 20% dochodów. Natomiast podatek stanowy wynosi od 1% do 10%.

Kilka stanów zrezygnowało obecnie z pobierania podatku stanowego. Polacy starający się o zwrot podatku z USA muszą pamiętać, że stosunkowo łatwe do odzyskania są tylko zaliczki odprowadzane na poczet podatku federalnego. Natomiast w przypadku podatków stanowych istnieje duże zróżnicowanie spowodowane przepisami poszczególnych stanów. W zależności od stanu, w którym pracowaliśmy możemy, więc liczyć na zróżnicowany poziom zwrotu podatku. Myśląc o tym, aby uzyskać zwrot podatku z USA pierwsze działania powinniśmy podjąć już w czasie pracy. Bardzo ważne jest, aby pracodawca oraz właściwy urząd skarbowy posiadali dokładne i aktualne dane dotyczące miejsca zamieszkania w Polsce. Bez tych aktualnych informacji zwrot podatku z zagranicy nie będzie możliwy.

Warto też sprawdzić firmę, którą wybierzemy, jako pośrednika w odzyskiwaniu podatku. Starając się odzyskać podatki amerykańskie, ale także na przykład podatki w Anglii, musimy wykazać się odpowiednią wiedzą. System skarbowy , zwłaszcza obcego państwa, wymaga odpowiedniej wiedzy ekonomicznej. Przy dobrej znajomości przepisów sami możemy postarać się o wykonanie czynności koniecznych do uzyskania zwrotu.

Wnioski o zwrot podatku zapłaconego na terenie USA można składać w ciągu trzech lat od zakończenia roku podatkowego, którego dotyczy wniosek. Dla złożenia wniosku konieczne jest posiadanie kilku dokumentów. Podstawowym jest dokument W-2 stanowiący podsumowanie dochodów osiągniętych u pracodawcy. Aby uzyskać zwrot podatku z USA trzeba również przedstawić kserokopie Social Security Card oraz wizy z paszportu. Aktualne dokumenty potrzebne, aby uzyskać zwrot podatku z zagranicy można na początku kolejnego roku podatkowego pobrać ze strony amerykańskiego urzędu podatkowego. Dzięki temu mamy możliwość samodzielnego pobrania oraz wypełnienia i przekazania wszelkich dokumentów koniecznych do uzyskania zwrotu zapłaconego podatku.

© 2012 – 2014, monika1. wszelkie prawa zastrzeżone publikacja z www.foxbook.pl