Przekłady literackie

Czytając teksty autorów niemieckich przełożone na język polski, najczęściej nie zwracamy uwagi na osobę tłumacza. Tymczasem tłumaczenie tekstów literackich oraz danych listów pisanych w języku niemieckich, stanowi pracochłonne i odpowiedzialne zadanie. Zazwyczaj tłumacze przyjmują zasadę maksymalnej wierności tekstowi niemieckiemu, starając się jednocześnie nadać poprawną formę stylistyczną polskiemu przekładowi tekstu, z zachowaniem jednakże danego stylu oraz oryginalności relacji. Jeśli chodzi o osoby takie jak tłumacz języka niemieckiego oferta może obejmować tłumaczenie takich tekstów, jednakże nie każdy się podejmie takiej pracy, właśnie ze względu na kwestie stylistyczne. Tłumacze w starych listach mogą zamieszczać własne uwagi, przypisy rzeczowe – najlepiej bezpośrednio pod tekstem takiego listu.

Przypisy mają korygować wszelkie pomyłki w faktach i wydarzeniach historycznych, wyjaśniać nieścisłości, oraz dotyczyć również nazwisk i miejscowości. Jeżeli chodzi o oryginalną redakcję nagłówków, zachowuje się z reguły kolejną numerację depesz, w tytule wymieniając wystawcę i odbiorcę, poniżej w oddzielnym wierszu figuruje nazwa miejscowości i data wystawienia dokumentu. Zazwyczaj zamieszcza się pełny tekst listów, chyba że pomija się grzecznościowe zwroty występujące w zasadzie na początku i na końcu każdego listu. Wszelkiego rodzaju przekłady listów i innych tekstów niemieckich stanowią bardzo odpowiedzialne zadanie.

Jeszcze trudniejszy jest przekład poezji – tekstów wierszowanych, rymowanych. W pracy nad wyborem dzieł pisarzy niemieckich takich jak Goethe, lub inni i przy ustalaniu dat powstania poszczególnych utworów (zwłaszcza drobnych wierszy) tłumacze często korzystają z życzliwych rad germanistów z Niemiec. Przy ich pomocy mogą pogłębić studia o niemieckich poetach dzięki udostępnieniu rękopisów, wydań, archiwów, muzeów i pamiątek po nich.

Wzrost liczby przekładów – nawet jeśli czasami bywają one odległe od wartości oryginału – świadczy o nieprzerwanych związkach polskiej kultury z niemiecką poezją. Kolejnych przekładów Goethego i innych poetów niemieckich polscy tłumacze dokonywali już w XIX wieku. Niestrudzonym tłumaczem był Ludwik Jenike, nawet jeśli krytycy zarzucali mu niezbyt wierne przekłady, odzierające wręcz utwory z uroku poezji. Utwory niemieckich poetów tłumaczył także na język polski Piotr Chmielowski.

© 2018 – 2019, apgreff. wszelkie prawa zastrzeżone publikacja z www.foxbook.pl