Jak zostać agentem ubezpieczeniowym?

Art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 22.05.2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1154) mówi, że agentem ubezpieczeniowym jest przedsiębiorca prowadzący działalność agencyjną na podstawie umowy agencyjnej, zawartej z zakładem ubezpieczeń i wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych. Ta lakoniczna definicja nie mówi nam jednak jakimi cechami charakteru i ogólnie predyspozycjami powinien się wyróżniać kandydat do pracy w branży ubezpieczeniowej.

Agent ubezpieczeniowy to zawód rozpowszechniony w Polsce, jedna z lepiej płatnych profesji, jednocześnie mało popularna i nie ciesząca się dobrą opinią społeczną. Agentów bardzo często traktuje się jak akwizytorów – osoba na tym stanowisku chce coś sprzedać i oferuje swój produkt w nachalny sposób – jest to jednak krzywdzące i niesprawiedliwe. Ubezpieczenia w naszym kraju nie są towarem łatwym do zbycia i o ile nie są obowiązkowe (np. oc samochodowe) raczej nie łatwo przychodzi nam ich zakup, dlatego prace agenta trzeba docenić i traktować bardzo poważnie.

Formalne czynniki do spełnienia

Aby pracować w branży ubezpieczeniowej na stanowisku agenta trzeba posiadać przede wszystkim średnie wykształcenie, ostatnio wiele towarzystw preferuje kandydatów legitymujących się dyplomami magistrów, dlatego aplikując na podobne stanowisko skompletujmy odpowiednie dokumenty. Poza tym, jednym z czynników formalnych do spełnienia jest posiadanie zaświadczenia o nie figurowaniu w Krajowym Rejestrze Karnym. Warunkiem koniecznym jest także prowadzenie własnej działalności gospodarczej o sprecyzowanym profilu (odpowiednia kategoria działalności według PKD/EKD). Konieczna jest również licencja, którą uzyskuję się po odbyciu szkolenia oraz pomyślnie zdanym egzaminie. Dokument ten wystawia Komisja Nadzoru Finansowego.

Czym się zajmuje agent ubezpieczeniowy?

Agent ubezpieczeniowy to coś więcej niż tylko specjalista do spraw obsługi klienta, to osoba, która dzięki utrzymywaniu długofalowych relacji z klientami buduje sieć kontaktów, którym teraz lub w przyszłości będzie mogła zaoferować pakiety ubezpieczeń. Wprawny agent w jednej osobie skupia doradcę finansowego oraz przyjaciela, który dobiera optymalne oferty i dba o odpowiednie zabezpieczenie finansowe klientów. Szczegółowe doradztwo, profesjonalne przygotowanie do spotkania oraz troskliwa opieka (np. przypomnienie o mijającym terminie ważności polisy) są gwarantami sukcesu każdego agenta ubezpieczeniowego. Oczywiście cechy charakteru, takie jak przebojowość, otwartość czy odporność psychiczna są również mile widziane. W tym zawodzie bardzo często można spotkać się z odmową, dlatego tak ważne jest samozaparcie, systematyczność oraz wewnętrzna mobilizacja do działania.

Ile zarabiają agenci ubezpieczeniowi?

Jako, że agenci prowadzą własną firmę i oferują ubezpieczenia innych towarzystw, zarabiają jedynie na prowizjach od sprzedanych polis ubezpieczeniowych. Im większe zaangażowania i większa ilość podpisanych umów, tym wyższe są pensje agentów. W dużych miastach zarobki te sięgają nawet kilkunastu tysięcy zł miesięcznie, w mniejszych oscylują około 5 tys. zł.

© 2018 – 2019, ninaw. wszelkie prawa zastrzeżone publikacja z www.foxbook.pl