Jak zostać agentem ubezpieczeniowym?

Art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 22.05.2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1154) mówi, że agentem ubezpieczeniowym jest przedsiębiorca prowadzący działalność agencyjną na podstawie umowy agencyjnej, zawartej z zakładem ubezpieczeń i wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych. Ta lakoniczna definicja nie mówi nam CZYTAJ DALEJ…