Ogrodzenia siatkowe z rozmaitych materiałów

siatka_ogrodzeniowaOgrodzenia występują w rozmaitych postaciach. Szczególnie rozpowszechnione są ogrodzenia w formie siatek. Były one stawiane w przeszłości i można do dzisiaj spotkać wiele takich ogrodzeń, które stoją przy domach i odgradzają posesję od ulicy. Tego typu ogrodzenia są w większości koloru zielonego lub niebieskiego.Siatki ogrodzeniowe są łączone z drutów tworzących oczka w kształcie rombu lub trójkąta, lub też ewentualnie prostokąta. Druty te mogą być wzajemnie przeplatane lub też spawane i łączone pod określonym kątem. Cechą wspólną wszystkich rozwiązań dotyczących siatkowych ogrodzeń jest łatwość ich montażu. Siatka w postaci rolki jest montowana między słupkami i jej wytrzymałość zależy od jakości użytego materiału zależy. Siatki są wykonywane zazwyczaj ze stali nierdzewnej, choć mogą również być produkowane z plastiku. Obecnie znaczną uwagę zwraca się na produkcję stali z odzysku, z wtórnego obiegu.

Ważniejsze surowce poddawane wtórnemu przerobowi: Żelazo i stal; nie tylko zużyte wyroby i materiały są odnawialne. Do wytworzenia jednej tony surówki potrzeba około 140 metrów sześciennych wody z czego 115 metrów sześciennych wody jest oczyszczone i kierowane ponownie do produkcji. 200 milionów ton żużlu wielkopiecowego rocznie wykorzystuje się do budowy dróg, pyły hutnicze są przerabiane w przemyśle cementowym. Bogate w fosfor żużle są przetwarzane na sztuczne nawozy. Z kolei nieżelazne metale, takie jak miedź, nikiel, ołów, cyna, cynk itp. znajdują zastosowanie w rozmaitej formie (kable, akumulatory i inne). Odpowiednio trudne są też zasady ich odzyskiwania.

Ilość używanych oraz podlegających opracowaniu procesów odzysku surowców wtórnych w przemyśle chemicznym jest bardzo znacząca. Niezwykle istotny jest przede wszystkim odzysk produktów odpadowych w trakcie pozyskiwania siarki. Zawierają one dla przykładu: żelazo, miedź, a nawet metale szlachetne. Sztuczne tworzywa są przeważnie przetwarzane w przemyśle bezpośrednio na miejscu. Najbardziej znacząca ilość starych materiałów pochodzi z gospodarstw domowych. Oprócz akcji zbierania papieru i szkła do specjalnych pojemników, pracuje się na skonstruowaniem urządzeń sortujących zużyte materiały i odpady. W ten oto sposób wykorzystuje się zużyte surowce do produkcji nowych materiałów, w tym również i stali nierdzewnej. Można dzięki temu wyprodukować pewną ilość drutów do siatki ogrodzeniowej.

© 2013 – 2015, apgreff. wszelkie prawa zastrzeżone publikacja z www.foxbook.pl