Współczesny biznes to nieustanna pogoń za informacją, która pozwoli na podjęcie właściwej, opłacalnej dla firmy, decyzji. Paradoksalnie, olbrzymia ilość danych znacznie komplikuje procesy decyzyjne. Zatem, czy wśród natłoku