Business Intelligence, czyli jak nie zgubić się w gąszczu informacji

Współczesny biznes to nieustanna pogoń za informacją, która pozwoli na podjęcie właściwej, opłacalnej dla firmy, decyzji. Paradoksalnie, olbrzymia ilość danych znacznie komplikuje procesy decyzyjne. Zatem, czy wśród natłoku wiadomości menadżer powinien zdać się na przysłowiowy łut szczęścia jak rzut monetą lub szkolna wyliczanka? Zdecydowanie nie!
Informatyka przychodzi w sukurs biznesowi przedstawiając pakiet nowoczesnych rozwiązań wspierających, ogólnie określanych jako Buissnes Inteligence. Dzięki inicjatywie Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Warszawie na przestrzeni czterech minionych miesięcy zrealizowano nowatorski projekt zatytułowany: IT w Polsce i na świecie – osiągnięcia i wyzwania. Był to cykl trzech sympozjów w trakcie których o BI mówili naukowcy i biznesmeni z kraju i zagranicy. Kluczem do sukcesu okazał się właściwy dobór prelegentów. Niecodzienne zderzenie teorii z praktyką pozwoliło uczestnikom spotkań zyskać nowe spojrzenie na kierunki rozwoju współczesnej informatyki oraz jej biznesowych zastosowań.

Nasza inicjatywa spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem, usłyszeliśmy wiele pozytywnych opinii – mówi dr hab. inż. Zenon Biniek, prof. WSTI – Utwierdziłem się w przekonaniu,
że trafiliśmy z pomysłem.

Warto zauważyć, że innowacyjny charakter projektu docenili również eksperci Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dzięki czemu organizatorzy otrzymali znaczne dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Pozwoliło to na bezpłatny udział w sympozjach ponad 250-ciu osobom. Dzięki dofinansowaniu ukaże się również bezpłatna publikacja książkowa
pt. Zintegrowany system wspomagania decyzji, przygotowana pod redakcją Zenona Bińka
i Kazimierza Waćkowskiego.

Dobra informacja dla wszystkich tych, którzy nie mogli wziąć udziału w tym przedsięwzięciu. Materiały edukacyjne, opracowane na potrzeby projektu, wciąż można pobrać ze strony IT w Polsce i na świecie – osiągnięcia i wyzwania (www.itwpolsce.vizja.pl).

To nie koniec działań uczelni na polu innowacyjnych rozwiązań IT. Rektor Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych, dr hab. inż. Marek Cieciura, prof. WSTI, zapowiada: Przygotowujemy się do kilku nowych projektów. W przyszłości chcemy skoncentrować się
na narz
ędziach, które będą wspomagały proces dydaktyczny, narzędziach za pomocą których studenci będą mogli bardziej efektywnie przyswajać wiedzę.

Wszystkich zainteresowanych odsyłamy do strony WSTI(www.vizja.net), na której będą systematycznie pojawiały się informacje o realizacji kolejnych przedsięwzięć tego rodzaju.

Rafał Woźniak

© 2011, Talleyrand. wszelkie prawa zastrzeżone publikacja z www.foxbook.pl