Rola adwokata-obrońcy w procesie sądowym

W państwie prawnym każdy oskarżony obywatel ma prawo do obrony. To prawo do obrony oznacza, że każdemu przysługuje odpowiednia usługa prawna. Rolą adwokata (obrońcy) w procesie karnym jest prowadzenie jak najlepszej argumentacji wspierającej rację oskarżonego. Obrońca w procesie karnym powinien mieć na uwadze nie tylko znajomość prawa, lecz również – CZYTAJ DALEJ…