Transport drogowy w liczbach

Transport drogowyW Polsce transport drogowy zaczyna mieć duże znaczenie. Wynika to bowiem z danych opublikowanych przez GUS, według których  w 2009 roku po naszych drogach jeździło już ponad 22 miliony pojazdów. Jest to sporo pojazdów , a w związku z  dynamiką wzrostu, można się obawiać w przyszłości o stan naszych dróg.

Szczególne znaczenie ma  wzrost ilości ciężkiego transportu drogowego,takiego jak naczepy i wieloosiowe, rujnujące  stare i świeżo wyremontowane drogi.  Drogi to jedna sprawa, inna to  zatrudnienie dla prawie ćwierci miliona ludzi, a biorąc pod uwagę  firmy około transportowe  to  ponad milion stanowisk pracy.

Ilość samochodów ciężarowych

Biorąc pod uwagę liczby, w roku 2005 na polskich drogach jeździło ogółem 2177901 pojazdów ciężarowych, a  cztery lata później było już  ich 2595485 świadczy to o przyroście prawie 100 tysięcy pojazdów na rok. Na pewno częściowo jest to związane z przyporządkowaniem samochodów osobowych z kratką do kategorii ciężarówek, jednak i tak jest to ogromny wzrost. Jeżeli przeliczymy , że w grupie samochodów o ładowności między10 a 15 ton przyrost wynosił 43% to oznacza to naprawdę imponujący rozwój branży transportowej.

Zmiany struktury transportu

Analizując strukturę transportu w Polsce zauważamy iż w latach 2005 do 2009   nie uległa ona  gwałtownym zmianom. Jednak biorąc pod uwagę ilość przewiezionych w Polsce ton, wszystkimi rodzajami transportu, to w 2009 r.   przewieziono 1691  mln ton ładunków, co daje wzrost o 2,1% do roku poprzedniego i o 18,9% wzrost do 2005 r. Ogólnie wszystkie środki transportu przewiozły 282,8 mld tonokilometrów, to jest odpowiednio większą  o 1,3% od 2008 i 23,9% od roku 2005 . Transport drogowy był wiodącym i podstawowym rodzajem transportu i  jego udział w przewozach ładunków wszystkimi rodzajami transportu regularnie wzrastał. W 2009 r. wyniósł on przeszło 84% (dla porównania  prawie 81% w 2008 r. i 76% w 2005 r.). Należy tu jednak zaznaczyć, że  cały wzrost obejmuje też transport międzynarodowy, który od czasu przystąpienia do UE systematycznie wzrasta.  Znaczenie przewozów ładunków transportem międzynarodowym  bardzo wzrosło w ciągu ostatnich pięciu lat – w 2009 r. były większe o 17,8% niż w 2008, a praca przewozowa (tonokilometry) – o 9,2% , za to już w 2005 r. odnotowano przyrost ponad dwukrotny przewozów  i pracy przewozowej. Patrząc na  transport międzynarodowy to dwie trzecie przewiezionych ładunków oraz wykonanej pracy przewozowej związane było z obsługą eksportu i importu, reszta to  zysk z udziału w UE. Członkostwo w  UE jest jednym z czynników, drugim jest całkowite  załamanie przewozów kolejowych. Ładunki zaczęły po prostu  omijać kolej. Coraz częściej nawet przewozy ładunków masowych ładunków (np. węgiel) przeprowadzane są  samochodami.

Podsumowanie

Z powyższej analizy wynika jasno, że tłok na naszych drogach jest coraz większy. Inna ocena  to znaczny wzrost  ilości firm transportowych., a co wiąże się z korzyścią dla naszych dróg to duży wzrost transportu międzynarodowego . Należy mieć tylko nadzieję, że  chociaż wg, eurostatu w 2009 wielkość  przewozu ładunków Unii wróciła do stanu z roku 2001,  nie odbije się to na  rynku krajowym, który nie zdoła nagle wchłonąć wszystkich wracających z zagranicy ciężarówek.

© 2013 – 2014, infosped. wszelkie prawa zastrzeżone publikacja z www.foxbook.pl