Lokata – czyli zabezpieczenie na przysłość

Mimo iż według przysłowia pieniądze szczęścia nie dają, to jednak są one gwarancją dostatniego i spokojnego życia. Dlatego też każdy człowiek powinien zabiegać o to, by wszystkie nadwyżki finansowe przekształcać w oszczędności i inwestycje, dzięki którym zbuduje kapitał i zapewni sobie ochronę finansową w sytuacji kryzysowej.

Obecnie na rynku bankowym znajduje się w ofercie wiele produktów oszczędnościowo-inwestycyjnych, dzięki którym można bezpiecznie pomnażać zgromadzone oszczędności. Standardowo jednak większość ludzi wybiera lokaty bankowe, które są jednym z najbardziej dostępnych i jednocześnie najbezpieczniejszych metod oszczędzania w dzisiejszych czasach. Wynika to z faktu, że wszystkie oszczędności do kwoty stu tys. euro zgromadzone w banku są objęte ochroną przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Dzięki temu każdy klient banku może mieć pewność, że nawet w sytuacji gdy bank nie będzie osiągał zysku czy nawet ogłosi upadłość, to włożony kapitał zostanie mu na pewno zwrócony. Takie sytuacje są jednak bardzo rzadkie, a w Polsce ostatnio zdarzyło się to dobre kilkanaście lat temu.

Wybierając lokaty bankowe należy mieć jednak świadomość, że mimo tego, że główna idea tych produktów jest zawsze taka sama, to jednak każdy bank posiada swoją indywidualną ofertę, która jest mniej lub bardziej korzystna dla klienta. W związku z tym przed podpisaniem umowy należy zapoznać się z ofertą co najmniej kilku banków i wybrać najlepsze lokaty, które gwarantują duży zysk i elastyczny czas oszczędzania.

Oczywiście dla przeciętnego klienta liczy się przede wszystkim czas trwania lokaty i wysokość jej oprocentowania. Jednakże, jeśli człowiek posiada spore nadwyżki finansowe i pragnie je korzystnie ulokować wybiera bardziej specjalistyczne produkty, które dają mu gwarancję osiągania wysokich dochodów z poczynionej inwestycji.

Do takich produktów należą lokaty bankowe strukturyzowane i inwestycyjne. Do założenia takiej lokaty w bankach jest bardzo często wymagana wysoka kwota minimalna. Na ogół jest to przynajmniej pięćdziesiąt tysięcy złotych. Wiąże się to z tym, że w przypadku tych lokat pobierana jest prowizja oraz ubezpieczanie kapitału. Mimo takich kosztów, osoby wybierające najlepsze lokaty inwestycyjne i strukturyzowane mają znacznie większe szanse na zyski niż na standardowych lokatach terminowych ze stałym oprocentowaniem. Wynika to z faktu, że ich kapitał zostaje podzielony na dwie części. Pierwsza jest inwestowana w bezpieczne papiery dłużne skarbu państwa, czyli najprościej mówiąc w obligacje, a druga jest przeznaczona na zakup jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych.

W przypadku lokat strukturyzowanych kapitał z drugiej części jest objęty ochroną ubezpieczeniową, która gwarantuje, że w przypadku kryzysu na rynku papierów wartościowych klient dostanie pełny zwrot kapitału powiększony jedynie o odsetki, które wypracowała tak zwana cześć bezpieczna. W lokatach inwestycyjnych nie ma takiej ochrony, ale w przypadku hossy na giełdzie zyski są znacznie wyższe. Dlatego też porównanie lokat i ryzyka inwestycyjnego, które za sobą niosą jest bardzo ważne, ponieważ niesie określone skutki finansowe, których na sto procent nie mogą przewidzieć nawet najlepsi analitycy finansowi.

Ranking lokat– serwis o bezpiecznych sposobach oszczędzania

© 2012, abtarasew. wszelkie prawa zastrzeżone publikacja z www.foxbook.pl