Zintegrowana komunikacja marketingowa, czyli promocja firmy to spojrzenie na cały proces marketingu z punktu widzenia klienta. Bez niej plany marketingowe by nie istniały. Jednak mimo, że strategie marketingowe