Publicystyka reklamowa

Publicystyka reklamowa, podobnie zresztą, jak artykuły na zlecenie, to formy publicystyki mające na celu zwrócenie czytelnikowi uwagi na występujące w treści produkty, dobra luksusowe, prezentacje działalności firm, wydarzenia społeczno-kulturalne itp. Ten rodzaj publicystyki, to nic innego, jak pisanie artykułów na zamówienie konkretnych zleceniodawców.
Ujmując temat wprost, są to treści sponsorowane, zawierające konkretny przekaz. Tego typu felietony są bardzo popularną formą reklamy, zamieszczaną nie tylko w Internecie, ale i w wielu tytułach prasowych, od dzienników, przez tygodniki na miesięcznikach i kwartalnikach kończąc. Swą rolę niezmiernie skutecznie odgrywają w przypadkach pism branżowych, ukierunkowanych na konkretny obszar gospodarki, czy codziennego życia. Artykuły na zlecenie swe miejsce z powodzeniem odnajdują więc na stronach pism o modzie, urodzie, stylu życia, wydawnictw opisujących branżę motoryzacyjną, medyczną, turystyczną, czy też budowlaną. Umiejętnie umiejscowione w spisie treści i kompozycji danego numeru, podświadomie skłaniają czytelnika do zwrócenia szczególnej uwagi na dany produkt, ergo, do nabycia opisywanego produktu, odwiedzenia polecanych miejsc, zakupu konkretnego gadżetu, czy też części garderoby, tudzież zachwalanego kosmetyku. Z reguły, i to coraz częściej, ulegamy tego typu ’namowom’ i perswazji, gdyż publicystyka reklamowa, to nic innego, jak czysta forma reklamy, ujęta tylko w nieco inne ramy. Przede wszystkim nie jest ona w swym przekazie agresywna i natarczywa, przez co staje się od razu dla odbiorcy bardziej przyjazna i użyteczna, a w konsekwencji warta większej uwagi. Po drugie sposób prezentowanej informacji najczęściej ujmowany jest w formie porady, przez co zwykły czytelnik podświadomie kojarzy ją raczej z formą pomocy przy wyborze konkretnego produktu, niż z działaniami handlowymi. Tak więc zwykłe zainteresowanie potencjalnego czytelnika to już z reguły więcej, niż połowa sukcesu, za którym kryje się decyzja czytającego dany artykuł sponsorowany, o zakupie opisywanego w nim i reklamowanego przedmiotu.

© 2011 – 2014, cubus. wszelkie prawa zastrzeżone publikacja z www.foxbook.pl